Presentació: III Trobada Pedagògica "Lectura i Èxit Educatiu" - La lectura com a eina per a l'aprenentatge

Llegir per aprendre
32

Presentació a càrrec de Glòria Durban centrada en la competència informacional:

  • La lectura i els aprenentatges escolars
  • El lector: competències cognitives
  • Llegir per aprendre en el context digital
  • La competència lectora en situació de recerca
  • Experiències de lectura informativa a l'escola
  • Aprenentatge de la lectura informativa
  • Més enllà de les detreses informacionals i les eines
Pàgines
16
Data
2014
Programa