Immigració i igualtat d'oportunitats a l'ensenyament obligatori

Aportacions al debat sobre una futura Llei d'Educació a Catalunya
32

Aquest document és la perllongació del seminari que va donar lloc a la publicació "Educació i immigració: Els reptes educatius de la diversitat cultural i l'exclusió social" publicat a la col·lecció Polítiques núm. 27) i vol iniciar un debat sobre quins punts ha de recollir la futura llei catalana de l'educació per abordar els problemes específics dels joves immigrats.

Pàgines
62
Data
2003
Director de la col·lecció Conciutadania Intercultural