Immigrants als instituts

L'acollida vista pels seus protagonistes
55

La presència de l'alumnat d'origen estranger és un dels fenòmens més importants esdevingut en el món educatiu els darrers anys. Aquesta recerca inclou com a novetat la veu dels mateixos protagonistes, principalment els nois i les noies immigrats, els grans absents de les recerques desenvolupades fins avui.

Pàgines
270
Data
2006
ISBN
978-84-8334-793-8