Immigrants a les ciutats

Segregació i agrupació territorial de la població estrangera a Catalunya
64

Aquest llibre analitza l'estructura i les característiques de la localització de la població estrangera a Catalunya a partir de l'estudi de la segregació residencial. La primera part presenta els indicadors de segregació residencial i les tècniques d'anàlisi de l'agrupament espacial i els resultats per a diferents municipis de Barcelona. La segona part aporta elements, des de la sociologia urbana, per interpretar els resultats del treball. Finalment, en un CD adjunt, s'ofereix al lector la representació cartogràfica d'aquests mateixos resultats, així com una eina informàtica de fàcil aplicació per al càlcul dels indicadors de segregació residencial d'altres municipis.

Pàgines
192
Data
2008
ISBN
978-84-8334-884-0