Impacte de la crisi econòmica en la immigració internacional a Catalunya l'any 2008

27

La crisi econòmica ha provocat el descens en l'arribada dels fluxos internacionals i un increment de les sortides, ja siguin retorns o sortides a països tercers. Com a conseqüència, el creixement de la població estrangera s'ha alentit i, a 1 de gener de 2009, aquesta població representa el 15,9% de la població catalana.

Pàgines
66
Data
2009
ISBN
978-84-8334-986-1