Informe preliminar de resultats de l’enquesta Via Universitària

29

“Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris” té per objecte realitzar una enquesta a l’estudiantat universitari per tal de generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària. 

El projecte ha estat impulsat per la Fundació Jaume Bofill i la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), i pretén fornir dades i elements d’anàlisi comuns per a les universitats de la XVU sobre les característiques de l’estudiantat i del seu recorregut universitari. Es tracta d’un projecte d’àmbit internacional que abasta 19 universitats de 3 estats de l’arc mediterrani: Andorra, Espanya i França, i suposa una continuïtat del treball encetat amb l’Observatori Campus Vivendi i l’enquesta ECoViPEU a les universitats de l’estat espanyol, dirigida des de la Universitat de València.

Aquest informe és una primera aproximació als resultats obtinguts de l’enquesta, on es fa una anàlisi descriptiva dels principals eixos de la vida universitària a partir de l’explotació global de les dades del qüestionari. Com a dimensions transversals, s’analitzen l’equitat, la diversitat i la qualitat de l’experiència universitària a partir de la mesura de les relacions que s’estableixen: tant amb variables sociodemogràfiques vinculades a l’origen social, l’edat i el sexe de l’estudiantat, com a variables acadèmiques, com la modalitat d’estudi, l’àrea de coneixement o el règim de dedicació.

Pàgines
89
Data
2016
ISBN
978-84-945869-5-8
Projecte
 
Informe preliminar de resultats de l’enquesta Via Universitària
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).
Aliances
Informació relacionada