Informe sobre la consulta ciutadana per a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística de Cardedeu

21

El procés de consulta ciutadana "Com volem Cardedeu?" es va desenvolupar durant la tardor de l'any 2000 amb l'objectiu d'establir criteris per a la revisió del PGOU del municipi de Cardedeu. Aquest informe pretén explicar en procés i els resultats d'aquesta consulta per poder incorporar la voluntat dels ciutadans del municipi en la seva futura planificació urbanística.

Pàgines
56
Data
2001
Informació relacionada