Informe sobre la viabilitat tecnològica del vot electrònic

Diagnosi de la situació actual i recomanacions per a la seva correcta implementació a Catalunya
1494

Publicat per la Fundació Jaume Bofill juntament amb altres materials a la col·lecció Polítiques, núm. 56 amb el títol El vot electrònic a Catalunya: reptes i incerteses l'abril de 2007.

Pàgines
44
Data
2003