La formació al llarg de la vida i el seu impacte en les probabilitats de trobar feina i trobar l’estabilitat laboral

1629

Un cop ens endinsem en la probabilitat de trobar feina o entrar en l'esfera de l'estabilitat laboral, les conclusions destaquen l'existència a Catalunya d'un fort patró de gènere, de la vital importància del nivell d'instrucció aconseguit durant la joventut i de la força dels cursos professionals d'educació continuada durant l'adultesa. Malauradament, també hem d'afegir que l'educació formal en l'etapa adulta de la biografia és un factor pràcticament inexistent quan s'analitzen aquests fenòmens.

Pàgines
61
Data
2013
Projecte