La formació de persones adultes a Catalunya: propostes per afavorir la participació i evitar la desigualtat

9

El desembre de 2003 es va signar l'Acord per a un govern catalanista i d'esquerres a la Generalitat de Catalunya. El seu punt 15 acorda assumir el traspàs de l'ensenyament d'adults al departament competent en matèria d'educació i iniciar el procés per a la seva cogestió amb els ajuntaments. El traspàs efectiu al Departament d'Educació ha acabat amb els quinze anys de gestió de la formació de persones adultes per part del Departament de Benestar Social. Una sèrie de persones que pertanyem al camp de l'educació i de la formació de persones adultes pensàvem que el canvi de departament era un bon moment per iniciar un debat sobre els objectius, models i estratègies d'aquesta formació específica i, per avançar propostes de futur, ens vam trobar, aixoplugats per la Fundació Jaume Bofill, per debatre un text prèviament posat sobre la taula.

Pàgines
84
Data
2005