La gestió de la immigració a l'àmbit local. Reptes i actuacions

50

Aquest informe parteix d'un encàrrec per part de la Fundació Jaume Bofill d'actualitzar una recerca que es va editar el març del 2002 amb el títol "Les actuacions municipals a Catalunya en l'àmbit de la immigració". Com aleshores, l'objectiu d'aquesta investigació és analitzar de quina manera l'Administració local està donant respostes a l'arribada i assentament de població nouvinguda als municipis de Catalunya.

Pàgines
158
Data
2007
ISBN
978-84-85557-65-3
Informació relacionada