La immigració a Catalunya avui. Anuari 2003

41

Aquest és el resultat d'un treball d'anàlisi social i jurídica dels esdeveniments més rellevants que han tingut lloc a Catalunya en matèria d'immigració. Aquest volum, el cinquè d'una sèrie iniciada l'any 1999, agrupa diversos treballs realitzats des de les perspectives del dret i de les ciències socials que posen a disposició informació veraç i actualitzada per abordar de manera objectiva l'abast i l'evolució de les migracions al nostre país.

Pàgines
349
Data
2004
ISBN
84-8334-573-0