La inspecció educativa a examen: estratègies i modalitats d'inspecció per a l'èxit educatiu

81

Els models d’inspecció que prioritzen l’orientació, la proximitat i la confiança amb els centres milloren els resultats dels alumnes

La inspecció de l’educació és una peça clau del sistema educatiu. A Catalunya, la Llei d’Educació assigna al cos d’inspectors funcions d’assessorament, supervisió, avaluació de la funció docent i directiva, coordinació i control. Totes aquestes funcions són cada vegada més crucials en un marc de creixent autonomia de centre, on escoles i instituts requereixen més suport i orientació externa i alhora han de retre comptes de com utilitzen aquesta autonomia i quins resultats n’obtenen. Per tot plegat, la inspecció educativa té un paper cabdal com a instrument al servei de la millora dels centres i les oportunitats educatives dels alumnes. 

A Catalunya, la manera com es desenvolupen aquestes tasques i funcions al territori és ben desigual, i fa que no puguem parlar d’un model d’inspecció a Catalunya amb criteris i estratègies prioritzades i adaptades als reptes que afronten els centres educatius, d’un model inspirat en evidències sòlides sobre quines són les pràctiques i enfocaments que funcionen millor.

En el marc projecte Què funciona en educació?, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i la Fundació Jaume Bofill han promogut un informe que revisa els resultats de 27 estudis internacionals que analitzen de forma rigorosa els impactes de diferents models i pràctiques inspectores en les oportunitats educatives dels alumnes. Els resultats d’aquesta revisió   ̶̶  la més extensa sobre el tema feta fins ara  ̶̶   es presentaran en un acte al Palau Macaya, Obra Social "la Caixa" de Barcelona el proper 29 de gener, a les 18h, que comptarà amb la participació d’autoritats i experts en la matèria.

 

Pàgines
81
Data
2019
Projecte