La qualitat democràtica de les polítiques públiques: anàlisi de tres casos

1610
Pàgines
92
Data
2010