La qualitat en la participació: una proposta d'indicadors

43

Aquest estudi recull algunes orientacions per a l'avaluació de la qualitat dels processos i mecanismes de participació ciutadana. El seu objectiu és establir un sistema d'indicadors clar i accessible que pugui ser utilitzat per totes aquelles persones interessades a avaluar un mecanisme participatiu: els mateixos participants, els tècnics en participació o les institucions implicades, entre altres.

Pàgines
74
Data
2005