La recerca social en l'administració local: una via d'aprofundiment de la democràcia

14

La integració de la recerca social en l'administracio local com a via de coneixement de la realitat i com a suport per a la gestió municipal, no és una cosa nova. Passats els primers anys de governs democràtics, en els quals era imperant atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania, l'administració local ha anat desenvolupant-se per tal de poder respondre a les necessitats canviants de les seves comunitats socials cada cop més diversificades. Si bé els canvis urbanístics i la creació i millora dels serveis per a la ciutadania segueixen essent una constant, la recerca social s'ha anat adoptant com una de les eines de l'administració local per gestionar-ne la complexitat.

Pàgines
72
Data
2000