L'acollida

Acompanyament d'alumnat nouvingut
1

Aquest llibre exposa les actituds i les actuacions més convenients perquè l'acollida, especialment en el context educatiu, faciliti un desenvolupament òptim dels processos d'adaptació i d'inserció social de l'alumnat nouvingut. L'autor del llibre entén l'acollida com una actitud humana intrínseca al fet educatiu, que ha de presidir un conjunt d'actuacions i d'estratègies adreçades a afavorir la plena integració de tot l'alumnat als centres. L'objectiu de l'acollida és garantir a tots els ciutadans i ciutadanes, sense excepcions, la igualtat en el domini de les competències instrumentals bàsiques. Per això cal establir unes pràctiques formatives i informatives que ajudin a desenvolupar l'autonomia de les persones nouvingudes i a millorar la convivència de tots plegats.

Pàgines
114
Data
2006
ISBN
84-9766-175-3
Director de la col·lecció Conciutadania Intercultural
Projecte
Informació relacionada