L’agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013)

1631

L'objectiu d'aquest treball és seleccionar aquells vectors i dimensions de la política educativa internacional que han esdevingut centrals en les agendes globals dels darrers anys, identificar les orientacions que han près i observar la seva recontextualització a la política educativa catalana. A això cal afegir la possibilitat de contemplar terrenys d'intervenció política específica –o exclusivament nacional- que poden haver estat especialment destacats a Catalunya en els darrers anys. El període d'anàlisi aproximat és de gairebé tres anys (2010-2013), considerat a partir del moment del canvi de govern a Catalunya i del desplegament de significatives mesures de contenció pressupostària en l'àmbit de l'educació.

Pages
118
Date
2013
Project