L'AMPA és escola

5

Un projecte de recerca-acció per conèxer i analitzar la quantitat, qualitat i potencial de l'aportació que fan les famílies al sistema educatiu, i enfortir el seu lideratge.

Resultats en base a una mostra altament representativa amb 1.228 respostes d'AMPA (més del 40% dels centres de Catalunya) i 1.508 d'equips directius (50% del total) de centres públics, concertats i privats que imparteixen escolarització obligatòria. Realitzat en el marc de "Famílies amb veu".

Dades publicades a l'informe: Comas, M., Escapa, S., Abellán, C., Alcantud, A. (2013). Més que un gra de sorra. Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. www.familiesambveu.cat

Date
2014
Project
Temes
Related Information
Diferents tipus de famílies, diferents tipus de participació
04/08/2014 - 18:30

Palau Macaya

L'associacionisme de pares i mares en l'horitzó 2025
11/20/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"

06/28/2013 - 14:15

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya