L'atenció als menors immigrants no acompanyats a Catalunya

Anàlisi de la realitat i propostes
19

La presència de menors estrangers indocumentats i no acompanyats als carrers de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet ha posat de manifest, no només la duresa de certs fenòmens associats a les migracions internacionals, sinó també algunes mancances en el nostre sistema de protecció a la infància. Agilitzar els processos d'incorporació d'aquests joves a la xarxa d'atenció normalitzada, minimitzant els riscos que comporta la vida al carrer, és el repte fonamental per al qual treballen administracions, entitats i societat civil.

Pàgines
212
Data
2001