L’educació facilita l’estabilitat laboral a Catalunya?

27

Aquest document sintetitza les conclusions de l’estudi "Educació i estabilitat laboral a Catalunya. Mobilitat entre ocupació estable, inestable i no ocupació, 2002-2012", i de l’informe "Impacte de la formació d’adults en les trajectòries laborals", ambdues recerques es basen en les dades del Panel de Desigualtats de Catalunya (PaD).

A Catalunya, la manca de seguretat laboral ha esdevingut un problema de gran rellevància. Des de mitjan anys setanta, l’atur ha assolit tres pics superiors al 20%, amb llargs períodes en què prop d’un terç dels contractes laborals han estat temporals. En aquests moments, després d’uns anys de crisi i tot just albirant una mínima recuperació econòmica, l’atur i la precarietat laboral segueixen esdevenint un problema que afecta molts treballadors. L’educació és la millor assegurança contra l’atur i la feina inestable, sobre tot els estudis superiors. Tot i això, poca gent augmenta el seu ni-vell d’estudis quan és adult i els estudis no reglats els acaba fent aquell que ja està format i que té feina estable. Recollim aquí algunes propostes que podrien millorar aquesta situació.

Pàgines
8
Data
2016
Projecte
 
L’educació facilita l’estabilitat laboral a Catalunya?
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).