Les actuacions municipals a Catalunya en l'àmbit de la immigració

27

Aquest treball centra l'atenció en la manera i el sentit com s'aborda, des de l'Administració municipal catalana, el tractament d'una de les qüestions que cada vegada té més presència en les agendes polítiques així com en la resta de nivells administratius: la qüestió immigratòria. L'estudi focalitza l'atenció en el tractament polític que es dóna, en l'àmbit municipal, a la població immigrada d'origen no comunitari i procedent de països empobrits.

Pàgines
196
Data
2002
Cap de projectes
Directora de recerca