Les aliances Magnet: innovació per combatre la segregació escolar

68

La segregació escolar és un dels principals reptes educatius i socials de Catalunya. El programa Magnet: aliances per a l’èxit educatiu pretén combatre la segregació escolar a partir de la combinació de tres principis: escolarització equilibrada, innovació pedagògica i corresponsabilitat educativa.

Quins impactes té el programa Magnet en la millora de la composició social de les escoles? Com s’enfronten els centres a un procés d’innovació com el que implica Magnet? Quins són els principals elements catalitzadors del canvi?

Aquest informe recull les principals conclusions de l’avaluació de la fase pilot del programa Magnet a Catalunya i posa de manifest que la segregació escolar es pot combatre a partir d’una acció política sistèmica i multidimensional que permeti fer-hi front de forma estructural.

Pages
133
Date
2019
ISBN
978-84-947888-8-8
Programa
Temes
Related Information