Les condicions de vida de la població immigrada a Catalunya

63

Publicació fruit de la col·laboració entre la Fundació Jaume Bofill i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per abordar l'anàlisi de les condicions de vida de la població immigrada a partir de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya (2006). Aquesta enquesta aplega per primer cop una mostra representativa de la població estrangera al nostre país, i ens permet elaborar una radiografia dels trets principals de la immigració. Entre els temes que s'aborden al llibre hi ha: els models de convivència i les formes familiars; els trets lingüístics i educatius; la participació en el mercat de treball; l'accés a l'habitatge; les pràctiques culturals i de lleure; el capital social, i les expectatives de la població immigrada.

Pàgines
194
Data
2008
ISBN
978-84-8334-899-4