Les prioritats educatives a Catalunya

Recull del contingut de les I Jornades Educació Avui
26

Un dels reptes principals que té plantejada l'educació al nostre país és la millora de l'èxit educatiu dels sistemes formals, informals i no formals. Les Jornades Educació Avui proposen tres debats sobre l'estat actual de l'educació a Catalunya sorgits de tres preguntes plantejades a l'Anuari 2011: com fer possible l'èxit educatiu per a tothom, com promoure les trajectòries educatives i formatives d'èxit i com millorar els beneficis de la inversió en educació a Catalunya. A les jornades es van discutir les prioritats de la política educativa que caldria implementar per tal que el model educatiu català esdevingui un veritable model d'èxit. Aquest llibret presenta un resum de les idees més destacades.

Pages
25
Date
2013
Project
Related Information
Educació avui. Presentació de L'estat de l'educació a Catalunya
09/05/2012 - 11:00

Sala de conferències del Col·legi de Doctors i Llicenciats