Les responsabilitats legals en les activitats educatives realitzades més enllà del temps lectiu

1591

Aquest treball pretén informar d'alguns aspectes legals que envolten les activitats educatives que tenen lloc més enllà de l'horari lectiu sense perdre de vista que allò que és de veritat imprescindible quan es treballa amb menors és el seny, i que les responsabilitats legals no deriven tant de l'assumpció de responsabilitats sinó d'exercir-les irresponsablement. Situa el concepte de responsabilitat civil en relació amb les activitats educatives enteses en la seva més àmplia expressió, particularment aquelles que, per desenvolupar-se fora del temps lectiu, semblen tenir una regulació més oberta. Conclou amb algunes reflexions que alerten sobre la dificultat de proporcionar receptes universals sobre la inabastable casuística de situacions susceptibles de produir danys i responsabilitats; la necessitat de seguir les normes reguladores de cada activitat; la conveniència de desenvolupar les activitats en el marc organitzatiu del centre educatiu o d'una organització; la importància que les famílies estiguin informades, i la necessitat d'actuar amb diligència en cas de produir-se algun dany. Tot això sense deixar de constatar que les activitats socioeducatives són un espai en què els nens i les nenes aprenen a relacionar-se i a actuar amb altres nens i nenes, a créixer i provar noves coses, i a anar tenint cada vegada més capacitat de ser autònoms.

Publicat a Informes Breus, núm. 16.

Pàgines
82
Data
2009
ISBN
978-84-8334-060-8