L'estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2006

58

Des del vessant sociodemogràfic, aquesta obra de referència presenta i analitza els fluxos migratoris cap a Catalunya i les dades més recents sobre la població estrangera en diferents àmbits, com són el mercat de treball i l'escola, i des de diferents perspectives, com ara les desigualtats educatives i la segregació residencial, entre d'altres. Des del vessant sociojurídic aborda de manera crítica la normativa vigent així com les implicacions jurídiques i socials de les legislacions d'estrangeria. En aquesta edició es fa un èmfasi especial en la gestió administrativa de l'estrangeria al llarg del 2006.

Pàgines
538
Data
2007
ISBN
978-84-8334-841-3