L'estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2007

67

L'estat de la Immigració a Catalunya. Anuari 2007 és la novena edició d'una sèrie començada l'any 1999 i dedicada a analitzar els aspectes i les dades més destacades a l'entorn de la immigració al llarg de l'any. El projecte aglutina la perspectiva jurídica i la sociodemogràfica. Presenta de manera sistemàtica dades actuals, descrivint i analitzant diferents aspectes de la presència i participació de la població immigrada al nostre país.

Pages
462
Date
2008
ISBN
978-84-8334-957-1