L'habitatge a Catalunya

4

El present informe comença proporcionant dades sobre la distància existent entre els preus de l'habitatge i la capacitat econòmica per accedir-hi. Tot seguit entra a considerar els problemes que se susciten a l'hora de determinar l'estructura de la demanda d'habitatges. I finalment explica la dinàmica del mercat de l'habitatge en les seves vessants de promoció de nous habitatges, habitatges de lloguer i desplaçaments de la funció residencial.

Pàgines
68
Data
1993
ISBN
84-85557-35-2