L’impacte de la LOMCE, l’LRSAL i la Llei d’estabilitat pressupostària en el desenvolupament de polítiques educatives

L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016 (capítol 5)

Aquest capítol té com a finalitat visualitzar els darrers canvis normatius que han tingut una incidència directa, com és el cas de la LOMCE, o en altres casos indirecta, com la Llei d’estabilitat pressupostària, en el dret fonamental a l’educació.

Malauradament, després d’aquesta anàlisi, serà inevitable arribar a la conclusió que totes aquestes reformes normatives han comportat un debilitament de la configuració constitucional d’un dret fonamental. Així, s’ha obert un camí, a través del model recentralitzador que pretén imposar l’Estat espanyol, a través de supeditar el dret a l’educació a criteris d’estabilitat pressupostària, tot allunyant-lo de la garantia d’un dret universal.

I aquest camí obert requerirà un gran esforç, responsabilitat i compromís polític i de la societat per tal d’evitar que s’acabi abocant a un desdibuixament d’aquest dret i de les seves garanties efectives.

Podeu consultar L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016 complet aquí.

Páginas
33
Data
2017
ISBN
978-84-946591-3-3
Proyecto
 
L’impacte de la LOMCE, l’LRSAL i la Llei d’estabilitat pressupostària en el desenvolupament de polítiques educatives
Novetat
Aquesta obra està subjecta a la llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (by-nc-nd).
Etiquetes
Información relacionada