L'organització territorial de l'administració pública de Catalunya (part 2)

939
Pages
925
Date
1995
Altres col·laboradors
Jaume Font, Josep Mir, Ezequiel Baró, Agustí Bosch, Núria Bosch, Quim Brugué, Joan Font, Tomàs Font, Ricard Gomà, Joan Subirats, Joaquín Tornos, Mercè Gras, Pilar Roca