L’orientació a l’ESO. Encara una assignatura pendent?

24

Recerca sobre la situació de les pràctiques de l’orientació acadèmica i professional als centres de secundària de Catalunya. L'estudi identifica allò que es fa i com es fa, i analitza el rol que tenen els diferents actors (docents, tutors, orientadors, equips directius i famílies) en l’orientació de joves durant la secundària obligatòria.

Pages
1
Date
2014
Project