Materials de lectura fàcil

8

A partir d'alguns exemples europeus, s'exposen els requisits que han de tenir els materials lectors per pertànyer a la categoria de "llibre-fàcil", que pretén facilitar l'accés a la lectura d'infants, joves, adults amb una escolarització pobra, immigrants amb escàs coneixement de la llengua del país on viuen, etc.

Pàgines
86
Data
1999