Més que un gra de sorra

Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) a Catalunya
1632

El sistema educatiu contempla com una necessitat la participació i cooperació entre els diferents agents de la comunitat educativa, entre els quals es troben les famílies. Però, estan participant les famílies en l'educació dels seus fills? Com ho fan? Quin sentit té la seva participació? Amb quina finalitat ho fan? Té cap impacte en la comunitat educativa?

Aquest informe presenta les dades obtingudes d'una recerca sobre la participació de les famílies a l'escola mitjançat les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA): l'agrupació efectiva, formal i voluntària de les famílies per participar a la vida escolar. L'estudi inclou una mostra estadísticament representativa d’AMPA de centres públics i privats de totes les etapes de l'educació obligatòria. Les dades indiquen que les AMPA són un model generalitzat i estès a gairebé tots els centres de Catalunya. A més, la gran majoria de famílies amb fills en formen part.

Les AMPA organitzen i desenvolupen tot un seguit de tasques cabdals: gestionen les activitats extraescolars, l'acollida matinal, el menjador, la formació de pares i mares, etc. La seva funció és essencial, i més en l'actual situació de crisi econòmica, ja que complementa, o fins i tot substitueix, els serveis bàsics competència de l'escola o de l'Administració. La seva voluntat, no obstant això, va més enllà: volen participar en la gestió dels centres.

Forma part d'Informes Breus, núm. 44.

Pàgines
78
Data
2013
Projecte
Informació relacionada
L'associacionisme de pares i mares en l'horitzó 2025
20/11/2013 - 18:30

Palau Macaya de l'Obra Social "la Caixa"

28/06/2013 - 14:15

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya