Mesures per reduir la segregació escolar a nivell municipal

31

Canviar les dinàmiques d'escolarització per afavorir una distribució més equilibrada de l'alumnat entre els diferents centres educatius d'un municipi requereix de polítiques valentes per part de les administracions locals i educativa. En aquesta infografia trobaràs un resum de les principals mesures per reduir la segregació escolar a nivell municipal pel que fa a:

  • Polítiques focalitzades en l'oferta             
  • Polítiques de gestió de l’escolarització
  • Polítiques adreçades a les famílies
  • Polítiques per millorar els recursos

Aquestes propostes estan extretes de la Guia Combatre la segregació escolar: de l’amenaça a l’oportunitat de Xavier Bonal i Joan Cuevas.

Pages
1
Date
2019
Programa
 
Novetat