Nota de premsa: Aprofitar els casals d’estiu per reforçar els aprenentatges pot fer guanyar a l’alumne 2 mesos de progrés acadèmic

25

Els programes d’estiu poden ser un mecanisme clau per reduir les desigualtats educatives i evitar que l’alumnat desfavorit perdi el que ha après durant el curs L’alumnat català té una gran concentració de dies festius durant el període estival (al voltant de 85 dies). La recerca internacional demostra que les vacances d’estiu poden perjudicar l’alumnat amb més dificultats, ja que s’atura el ritme d’aprenentatge d’infants i adolescents, i en molts casos el fan retrocedir; és el que es coneix amb el nom de summer loss. Aquesta pèrdua d’aprenentatges afecta especialment als grups socials més desfavorits. En canvi, l’alumnat amb més facilitats tendeix a aprofitar i consolidar els aprenentatges durant l’estiu.

Per tant, malgrat els esforços que es fan durant el curs per millorar els resultats de l’alumnat amb més dificultats, l’estiu suposa una pèrdua i un eixamplament de les desigualtats educatives entre l’alumnat procedent de famílies socioeconòmicament i culturalment afavorides i el de famílies desafavorides. 

Pàgines
4
Data
2016
Projecte
Aliances
Etiquetes
Informació relacionada