Nota de premsa: La manca d’inversió en les biblioteques escolars frena les competències informacionals i lectores de l’alumnat

45

La manca d’inversió en les biblioteques escolars frena les competències informacionals i lectores de l’alumnat

La Fundació Jaume Bofill busca 30 centres educatius que vulguin repensar el usos de la biblioteca escolar en tant que agent del canvi i d’innovació educativa.

Tenint en compte el potencial educatiu de la biblioteca escolar, la Fundació Jaume Bofill presenta la crida #bibliorevolució: Repensem els usos de biblioteca escolar. La crida pretén impulsar una reflexió profunda sobre els objectius de la biblioteca al servei de les necessitats i els horitzons de cada centre educatiu. Aquesta crida busca 30 centres educatius que vulguin repensar el paper de la biblioteca escolar i imaginar i explorar, amb la comunitat educativa, projectes concrets que impulsin i visibilitzin el potencial d’una biblioteca escolar quan s’orienta a donar suport als processos de transformació educativa dels centres.

L’acte de presentació de la crida tindrà lloc el 9 de novembre de 2017 al Recinte Modernista de Sant Pau (Sala Pau Gil) de 18:00 a 20:00 h. (C. Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona).

Pages
3
Date
2017
Project