Nota de premsa: Liderar l'equitat educativa

La Fundació Jaume Bofill insta els Ajunta-ments a impulsar mesures concretes con-tra la segregació escolar
80

Catalunya se situa entre els 10 països amb més segregació a Eu-ropa. La segregació està relacionada amb baixos resultats educatius, empitjorament de la cohesió social, més abandonament escolar i pit-jors nivells d’atur.

  • L’experiència i diversos estudis demostren que la segregació no és inevitable. Hi ha polítiques concretes i efectives per reduir la segre-gació i que requereixen de pocs recursos.
  • Les polítiques per combatre la segregació no només es poden fer des de l’àmbit municipal, sinó que són especialment efectives quan hi ha lideratge municipal. La Fundació Jaume Bofill proposa 17 me-sures concretes per fer-ho possible durant el proper mandat munici-pal 2019-2023
Pàgines
7
Data
2019
Programa
Informació relacionada
Què poden fer els municipis per combatre la segregació escolar?
15/01/2019
17:30h - 20:00h