Llegir amb els fills i filles: Qüestió de confiança, generositat i paciència

Orientacions per a pares i mares

Orientacions per a pares i mares

  • 12 propostes per promoure la lectura dels fills i filles
  • Quins llibres escollir per als nostres fills i filles?
  • Com podem acompanyar la lectura des de casa?
  • Lectuta en temps de vacances

Els llibres obren finestres al món

Sabíeu que la implicació de la família és un factor determinant per a l’èxit escolar? El suport que podeu oferir des de casa és afectiu, de proximitat, quotidià, de fer veure i viure la lectura com quelcom necessari per al creixement intel·lectual de totes les persones.

Com sabeu, acompanyar la lectura és bo per als vostres fi lls però potser no us heu adonat com resulta de beneficiós, també, per a vosaltres mateixos.

Date
2020
Programa
 
Orientacions per a pares i mares
Novetat