Participació ciutadana i govern local: els Consells Ciutadans

28

L'any 1997 van tenir lloc a Catalunya les primeres experiències de participació ciutadana a través de la metodologia específica dels Consells Ciutadans. L'objecte d'aquest llibre és presentar la metodologia que hi ha al darrera dels Consells Ciutadans, avaluar-ne els resultats a partir d'algunes experiències realitzades aquests últims anys al nostre país i reflexionar críticament sobre les oportunitats i els costos que aquests Consells Ciutadans poden representar per a la nostra democràcia.

Pàgines
222
Data
2000
ISBN
84-8334-206-5