PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya

74

Anàlisi dels resultats del PISA 2009 relatius a Catalunya, a partir d'alguns temes claus en l'escola del nostre país: excel·lència i fracàs escolar, alumnat desafavorit i resiliència educativa, hàbits lectors i estratègies d'aprenentatge...

Pàgines
270
Data
2011
ISBN
978-84-85557-85-1
Projecte
Informació relacionada