PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya

74

Anàlisi dels resultats del PISA 2009 relatius a Catalunya, a partir d'alguns temes claus en l'escola del nostre país: excel·lència i fracàs escolar, alumnat desafavorit i resiliència educativa, hàbits lectors i estratègies d'aprenentatge...

Pages
270
Date
2011
ISBN
978-84-85557-85-1
Project
Related Information