Presentació: Afecta el lideratge de centre al rendiment acadèmic de l’alumnat?

155

Presentació que acompanya a l'acte: El lideratge dels centres educatius

  • Afecten les diferents característiques dels directors al rendiment educatiu? Quins trets caracteritzen els directors més efectius?
  • Quins elements vinculats als diversos estils de lideratge incideixen sobre el rendiment educatiu? Quins models de lideratge tenen un major impacte sobre el rendiment acadèmic?
  • Els efectes anteriors: són homogenis entre els alumnes? 

 

Pàgines
20
Data
2017
Projecte
 
Presentació: Afecta el lideratge de centre al rendiment acadèmic de l’alumnat?
Novetat