Presentació: Enric Brescó. El valor educatiu de comunicar

63

Presentació dins de la 2a jornada d’intercanvi d’experiències del programa Magnet.

Pages
16
Date
2015
Programa
Related Information
Estratègies per fer reunions de nivell que ajudin a implicar les famílies i compartir el projecte de centre
21/09/2016
18:00h - 19:00h
3a Jornada d'Intercanvi d'experiències Magnet
29/06/2016
09:30h - 16:00h