Presentació: II Jornades Educació Avui. L'estat de l'educació a Catalunya.

24

La crisi econòmica dels darrers anys, les reformes estructurals i els canvis al cap del Govern de la Generalitat de Catalunya han estat factors de transformació social i política determinants, als quals han hagut de fer front les institucions educatives. En aquest context, "L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013" aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.

Pàgines
20
Data
2014
Projecte
Informació relacionada