Presentació: L’aliança entre entre família i escola: clau de l'èxit educatiu?

2

Pregunta-hipòtesi de partida del seminari i la recerca posterior:

“Si els centres educatius modifiquen certs elements de la seva cultura-organització per tal de millorar la qualitat i la quantitat dels vincles amb les famílies, els resultats acadèmics de l’alumnat poden ser millors globalment i més equitatius?”

Pàgines
18
Data
2012
Projecte
Informació relacionada
21/02/2013 - 13:15

Facultat d’Educació de la Universitat de Vic

15/11/2010
17:15h - 18:15h
01/10/2010 - 14:15

Fundació Jaume Bofill