Presentació. L'escola no és per tu: el rol dels centres educatius en l'abandonament escolar

154

Presentació que acompanya a l'acte: L'escola no és per tu: el rol dels centres educatius en l'abandonament escolar

Objectius:

Analitzar el rol dels centres educatius en el fracàs escolar i l’AEP

Més enllà de ‘l’efecte push’

Més enllà de les ‘decisions individuals’

Mirada holística i integral

Condicions per a l’èxit educatiu

Focus en tres grans factors explicatius

La segregació escolar

Els mecanismes d’atenció a la diversitat

Les creences i pràctiques dels professionals

Canvi de mirada

Equips directius, professorat i alumnat al centre de l’anàlisi

Pages
14
Date
2017