Presentació: L’estat de l’educació a Catalunya

Anuari 2013
15

La crisi econòmica dels darrers anys, les reformes estructurals i els canvis al cap del Govern de la Generalitat de Catalunya han estat factors de transformació social i política determinants als quals han hagut de fer front les institucions educatives. En aquest context, l'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.

Pages
22
Date
2013
Project
Related Information