Presentació: Què funciona en educació. Serveixen els programes d’estiu per millorar els aprenentatges i resultats educatius de l’alumnat?

103

Presentació que acompanya a l'acte del 25 de maig. Com aprofitar l’estiu per reduir les desigualtats educatives? per Miquel Àngel Alegre

Pages
14
Date
2016
Cap de projectes
Project
Aliances
Related Information