Presentació: Quines estratègies calen per atendre la diversitat d'una manera veritablement inclusiva?

162

Presentació que acompanya l'acte: L’escola no és per a tu

  • Quin tipus de solucions aportem als centres i al professorat per gestionar la diversitat? Com eradicar unes practiques tan habituals i amb efectes nefastos sobre les expectatives dels docents i les oportunitats d’èxit de l’alumnat com són les agrupacions per nivell i les adaptacions curriculars?
  • Quins canvis cal promoure a nivell d’organització de centre i models curriculars, pedagògics i d’avaluació per a garantir que tots els alumnes adquireixin les competències bàsiques durant l’educació obligatòria?
  • Quines polítiques han de desplegar-se perquè els centres educatius puguin atendre de forma inclusiva l’heterogeneïtat de l’alumnat i garantir la continuïtat educativa amb condicions d’èxit? 
  • Com podem avançar cap a un nou model d’educació secundària obligatòria que posi en el centre de la seva acció la personalització dels aprenentatges de tot l’alumnat? 
Pàgines
17
Data
2018
 
Presentació: Quines estratègies calen per atendre la diversitat d'una manera veritablement inclusiva?
Novetat